AKTUELLT

AKTUELLT

UTTRYCKSLABBET

www.uttryckslabbet.com

Aktuellt 2004

Aktuellt 2004Skapad av Anette Junebro 21 nov, 2011 15:47:35

December. Vi har fått ansökta medel beviljade av Västra Götalands kulturnämnd för projektet Idé- och flätverksbyggen. Projektet avser en serie förstudier och arbetsmöten med några av de institutioner och skolor som Uttryckslabbet redan har tagit en första kontakt med vilket innebär att vi får möjlighet att gå vidare från de första entusiastiska och inspirerande mötena till att helt enkelt gå från idé till verklighet i syfte att vidga arbetsmarknaden och generera nya arbetstillfällen.


................................


Den 6-21 november är Anette Junebro i Ghana på en studieresa tillsammans med Skapande Centrum, Karlstad universitet.
Skapande Centrum bildades 1994 med uppdraget att vara mötesplats mellan akademisk och konstnärlig tradition för att utveckla kunskap ur nya infallsvinklar.


................................


Den 2 november är vi på Backa teatern i Göteborg på seminariet "Det vidgade språkbegreppet". Vårt uppdrag heter "Gestaltande berättande". Med Michael Norlind, Eva Dal och Sören Larsson.


................................


Den 1 november är vi med på en fortbildningsdag för lärare i musik- och kulturskolor i Mölnlycke, det är Musik i Väst som står som arrangör.
Workshopen heter, Konsert blir föreställning.
Genom kropp, rytm och riktning leder Uttryckslabbet oss fram mot en större medvetenhet om vad det är som gör en traditionell uppvisning till en inspirerande föreställning. Med Michael Norlind, Eva Dal och Sören Larsson.


................................


Den 11 oktober är vi i Tidaholm på ett seminarium, "Det vidgade språkbegreppet". Vårt uppdrag heter "Gestaltande berättande". Med Michael Norlind, Eva Dal och Sören Larsson.


................................Ett "Halmspel", 15 lång version visas den 9-10 oktTrädgårdsföreningens Höstfest i Göteborg. Välkommen.


...............................På Halmens dag den 1 aug visas "Halmspel" vid Halmens Hus i Bengtsfors, Dalsland.
Ett pågående arbete med levande bilder, kroppslig poesi och halm i scenografi och kostym. Idé av Sören Larsson och Anette Junebro, medverkande Charlotte Regnell Jansson. Med stöd av Statens kulturråd för kulturell utveckling.


...............................


Uttryckslabbet ställer ut och säljer uttrycksfulla ting för trädgård och hem på Sollidens handelsträdgård utanför Hunnebostrand under våren och sommaren av Annett Florén och Anette Junebro.


................................


Den gemensamma utbudskatalogen för barn och ungdomskultur har kommit ut. Västra Götalands arrangörsstöd innebär att kommuner och arrangörer kan söka subventioner för professionella kulturupplevelser för barn och unga mellan 3 och 19 år oavsett skolform. Av Uttryckslabbet kan man beställa följande och få stöd:
Teatern i bakfickan: Ett mobilt laboratorium. Hur blir det teater? När uppstår kommunikation?
en sak i taget - eva och micke: Audiovisuell scenkonst i enkelhetens tecken.
Jag är konstig: Aiva Susanne Keldsen och Malin Engström tar med er på en resa i fantasins landskap.
Sitt- och lekskulpturer: Elever och lärare skissar och bygger sittskulpturer i ekologiska material som halm och lera tillsamman med en konstnär och hantverkare.


................................


Den 13 mars inbjuder Labbet till ett seminarium "Samtal i Uttryckslabbet" för tredje året. En mötesplats för forskare, konstnärer och sunt folk, våra uppdragsgivare, m fl. Äger rum på Gerlesborgsskolan. I år har vi Livets mening som samtalsinspiration. Samtalsledare är Olof Buckard, Olof Buckard inleder Samtal med övergripande funderinga, Rolf Ekman (hjärnforskare) reflektera över Vem är jag? och Gunnar Bjursell (gen- och cancerforskare) talar om Gener och beteende. Vi bjuds även på andra speciellt inbjudna gästers berättelser, kåserier och filosoferande, Sören Larsson, Astrid von Rosén ”KLÖS”, Gunnar Bäck och Brobyggarna från Lysekil.
Samtal stöds av Framidens kultur, Västra Götalands regionen och Uttryckslabbet.


................................


Uttryckslabbet arbetar med elever som valt bild- och dramatimmar på Gullmarsgymnasiet med "Harry på havet". Det kommer att resultera i ett sceniskt verk som visas den 1 juni för elever och publik, i skolans aula, Lysekil.
Sören Larsson och Anette Junebro är huvudansvariga och har rörelse-, rytm- och och rekvisitaverkstäder, Susanne Keldsen har maskverkstad och Anna Llindqvist sätter ljus.


................................


"5 rum utan kök" med Eva Dal och Karin Mailänder turnerar under våren i Östfold och Ålesund, Norge.

  • Kommentarer(0)//aktuellt.uttryckslabbet.com/#post14